LA IGUALTAT DE GÈNERE / IGUALTAT DE DRETS

L'ACNUR reconeix i reafirma que la plena realització de la igualtat de gènere és una característica inalienable i indivisible de tots els drets humans i les llibertats fonamentals. La promoció sistemàtica d'aquest principi és essencial per a garantir la protecció i les solucions duradores per a les persones refugiades.

LA IGUALTAT DE GÈNERE / IGUALTAT DE DRETS

L'ACNUR reconeix i reafirma que la plena realització de la igualtat de gènere és una característica inalienable i indivisible de tots els drets humans i les llibertats fonamentals. La promoció sistemàtica d'aquest principi és essencial per a garantir la protecció i les solucions duradores per a les persones refugiades.