LES PERSONES DESPLAÇADES AL MÓN

Actualment més de 68 milions de persones han abandonat la seua casa a causa dels conflictes i les persecucions.

LES PERSONES DESPLAÇADES AL MÓN

Actualment més de 68 milions de persones han abandonat la seua casa a causa dels conflictes i les persecucions.