EDUCACIÓ INCLUSIVA EN LES SOCIETATS D’ACOLLIDA

L'educació permet aprendre, prosperar i desenvolupar potencialitats, construir la resiliència individual i col·lectiva, així com contribuir a la convivència pacífica.

EDUCACIÓ INCLUSIVA EN LES SOCIETATS D’ACOLLIDA

L'educació permet aprendre, prosperar i desenvolupar potencialitats, construir la resiliència individual i col·lectiva, així com contribuir a la convivència pacífica.