REFUGI
SEGUR

Més de 79 milions de persones en el món han perdut la seua llar a causa dels conflictes i la persecució.

ACNUR TREBALLA PER A…
Facilitar-los un allotjament en els camps de refugiats i entregar-los assistència bàsica (entre altres materials: mantes, matalassos, articles per a cuinar, calefactors, llums solars, …).

REFUGI
SEGUR

Més de 79 milions de persones en el món han perdut la seua llar a causa dels conflictes i la persecució.

ACNUR TREBALLA PER A…
Facilitar-los un allotjament en els camps de refugiats i entregar-los assistència bàsica (entre altres materials: mantes, matalassos, articles per a cuinar, calefactors, llums solars, …).