REFUGI EN ZONES URBANES

La proporció de població refugiada assentada a les ciutats es va estimar globalment en un 61% l'any 2018. Els nuclis urbans permeten als refugiats viure de manera autònoma i trobar ocupació i oportunitats econòmiques. Però existeixen també perills, riscos i reptes. Els refugiats poden ser vulnerables a l'explotació, arrest o detenció.

ACNUR TREBALLA PER A…
Optimitzar les aptituds, la productivitat i l'experiència que les poblacions de desplaçats aporten a les àrees urbanes, esforçant-se per ajudar-los a trobar la seguretat i les garanties que necessiten. Això, al mateix temps, ajuda a estimular el creixement econòmic i el desenvolupament de les comunitats d'acollida, al mateix temps que millora l'accés universal als drets humans.

REFUGI EN ZONES URBANES

La proporció de població refugiada assentada a les ciutats es va estimar globalment en un 61% l'any 2018. Els nuclis urbans permeten als refugiats viure de manera autònoma i trobar ocupació i oportunitats econòmiques. Però existeixen també perills, riscos i reptes. Els refugiats poden ser vulnerables a l'explotació, arrest o detenció.

ACNUR TREBALLA PER A…
Optimitzar les aptituds, la productivitat i l'experiència que les poblacions de desplaçats aporten a les àrees urbanes, esforçant-se per ajudar-los a trobar la seguretat i les garanties que necessiten. Això, al mateix temps, ajuda a estimular el creixement econòmic i el desenvolupament de les comunitats d'acollida, al mateix temps que millora l'accés universal als drets humans.