Jo em dic Brisa, i tu?

Des de la Delegació Valenciana del Comitè Espanyol d’ACNUR tenim la ferma convicció que per a construir una societat crítica, conscient i participativa és necessari intervindre en l’educació des d’una perspectiva “glocal” que prenga com a premissa la participació local des del pensament global, per aquest motiu treballem per implementar projectes educatius en els centres de la Comunitat Valenciana, que ens apropen la realitat de les persones refugiades als xiquets i a les xiquetes valencianes a través de recursos didàctics i tallers. El de Brisa, és un recurs que permetrà conèixer i reflexionar sobre la vida de milions de persones que han d’abandonar la seua llar i fugir del seu país pel temor originat, en molts casos, per motius religiosos, polítics o per conflictes bèl·lics.

 

“Jo em dic Brisa, i tu?” és una eina que està dirigida cap a l’alumnat d’entre 6 i 12 anys, basada en els principis de l’educació al desenvolupament: CONÈIXER,  REFLEXIONAR i ACTUAR. Producte d’un projecte subvencionat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, participació i Cooperació, la Direcció General d’Inclusió, la Diputació de València, la Universitat de València i el Comitè Espanyol d’ACNUR.

 

En l’apartat de Materials trobareu les eines que ofereix el recurs per a tractar el tema: un conte, i una sèrie d’activitats que pretenen treballar el fenomen del desplaçament forçat durant tot el curs acadèmic. El material estarà dirigit cap al professorat, qui podrà adaptar-los segons el seu criteri a la realitat de l’aula i als continguts que desitge treballar. Cal tindre en compte que el recurs no sols ha estat pensat per a la implementació a través del Plan d’Acció Tutorial sinó que també es pot treballar a partir de les diferents matèries: Castellà, Valencià, Ciències Socials, Valors Cívics i Socials, Educació Artística…

 

A més de la  versió descarregable del recurs, oferim una versió en préstec, que aquells que la sol·liciten podran disposar del conte i dels quaderns impresos junt a “la motxilla de Brisa”, la qual conté materials per al treball del recurs de l’aula, objectes que apareixen en el conte i que serveixen per a donar èmfasi a la història i a les activitats que es proposen. Aquesta versió es pot sol·licitar omplint en l’apartat del recurs, a partir del qual ens posarem en contacte amb el centre educatiu per procedir a l’enviament.

 

Brisa també ofereix un circuit de tallers itinerants sobre el desplaçament forçat per a Primària, 1º i 2º de Secundària i per al professorat. En aquest cas, anem personalment a realitzar el taller basat en el recurs educatiu.